Όροι Εγγύησης

Όροι Εγγύησης

Τα προϊόντα που πωλούνται από την εταιρεία μας “BATTERYCLUB” καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  • Η διάρκεια του χρόνους της εγγύησης ποικίλει ανάλογα τον τύπο του προϊόντος και είναι αναρτημένος για κάθε προϊόν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση αγοράς, ο χρόνος εγγύησης αναγράφεται επίσης στο παραστατικό αγοράς.
  • Σημειώνεται ότι υπάρχουν προϊόντα που δεν καλύπτονται από εγγύηση π.χ. κάποιοι τύποι μπαταριών που προορίζονται για μοτοσυκλέτες. Επίσης, σημειώνεται ότι για τις μπαταρίες που προορίζονται για ΤΑΞΙ παρέχεται εγγύηση 6 μηνών ανεξάρτητα από τον χρόνο εγγύησης που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
  • Η εγγύηση καλύπτει αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον το προϊόν είναι ελλαττωματικό και βρίσκεται εντός του χρόνου εγγύησης. Η διαπίστωση του ελαττώματος γίνεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας μας και ο σχετικός έλεγχος είναι δυνατός μόνο στις εγκαταστάσεις μας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη που επισκευάζεται, τότε το προϊόν επισκευάζεται χωρίς επιπλέον χρέωση και επιστέφεται στον πελάτη.
  • Σε περίπτωση βλάβης, τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος που θα πρέπει να επισκευασθεί εντός του χρόνου της εγγύησης, επιβαρύνουν τον αγοραστή.
  • Για τον τεχνικό έλεγχο του προϊόντος που βρίσκεται εντός του χρόνου εγγύησης απαιτούνται μέχρι και 2 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα της επιστροφής του προϊόντος.
  • Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει αποκλειστικά εργοστασιακά λάθη ή αστοχία υλικών. Δεν καλύπτονται από εγγύηση οι παρακάτω περιπτώσεις:
                - Φυσιολογική φθορά.
                - Χρήση όχι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του προϊόντος.
                - Σπασμένο προϊόν.
                - Η μπαταρία είναι μικρότερης χωρητικότητας από εκείνη που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος.
                - Μπαταρίες στις οποίες διαπιστώνεται υπερφόρτωση από το σύστημα φόρτισης.
                - Μπαταρίες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν παραμείνει σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα.    
                - Μπαταρίες που δεν είναι φορτισμένες λόγω βλάβης του συστήματος φόρτισης.
                - Ακατάλληλη ή εσφαλμένη συντήρηση σε μπαταρίες ανοικτού τύπου.
                - Βλάβη ή/και καταστροφή των πόλων της μπαταρίας.

  • Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη ζημία εκτός από την επισκευή ή αντικατάσταση κατά τα ως άνω, που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη δυσλειτουργία του προϊόντος.
  • Η ημερομηνία αγοράς, η έναρξη του χρόνου εγγύησης καθώς και ο χρόνος εγγύησης του προϊόντος αποδεικνύονται από το παραστατικό αγοράς, χωρίς προσκόμιση του οποίου δεν δύναται να αναγνωριστεί η εγγύηση.
  • Η αγορά του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή από τον αγοραστή όλων των όρων της εγγύησης στην οποία και προσχωρεί χωρίς καμιά επιφύλαξη