Μπαταρίες Βαθιάς Εκφόρτισης aArDvark Solar Τύπου PzS Wet

Μπαταρίες Βαθιάς Εκφόρτισης aArDvark Solar Τύπου PzS Wet

Μπαταρίες Βαθιάς Εκφόρτισης aArDvark Solar Τύπου PzS Wet

Αξιόπιστη  λύση για χρήση σε συστήματα πολύ σκληρής χρήσης

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Φωτοβολταϊκά η αιολικά συστήματα και σε πολλές άλλες εφαρμογές οπου απαιτούνται μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης.


Μπαταρίες Ανοιχτού τύπου με υγρά σε έτοιμες συστοιχίες αποτελούμενες από στοιχεία 2V.

Δυνατότητα τοποθέτησης σε ξυλοκιβώτιο, μπορούν να συνοδευτούν με σύστημα αυτόματης πλήρωσης και με δοχείο νερού 30 λίτρων.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.