Μπαταριες για οχήματα Start-stop υβριδικά

Μπαταριες για οχήματα Start-stop υβριδικά

Οχήματα με λειτουργία Start-Stop

Τα συστήματα Start-Stop διακόπτουν και ξαναξεκινούν αυτόματα τον κινητήρα για να συντομεύσουν το χρόνο βραδυπορείας.

Μια αξιόπιστη μπαταρία για τη δημιουργία και την αποθήκευση ενέργειας είναι αποφασιστικής σημασίας για τα οχήματα Start-Stop.

Έτσι μειώνονται η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων. Όταν το όχημα σταματήσει, π.χ. στο κόκκινο φανάρι και ο οδηγός βάλει τη νεκρά ταχύτητα, το σύστημα σβήνει τον κινητήρα, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2. Η μπαταρία πρέπει να έχει επαρκή αποθέματα ενέργειας για να επανενεργοποιήσει τον κινητήρα. Όταν ο οδηγός πατήσει το πεντάλ του συμπλέκτη για να ξεκινήσει ή όταν αφήσει το πεντάλ του φρένου σε αυτόματο όχημα, ο κινητήρας επανενεργοποιείται αυτόματα.